Zaburzenia integracji sensorycznej, jak je rozpoznać?

W celu stwierdzenia zaburzeń integracji sensorycznej, należy przeprowadzić diagnozę. Jednak objawy te są możliwe do rozpoznania przez rodziców i nauczycieli.

Mogą to być:

- zaburzenia napięcia mięśniowego (najczęściej zbyt niskie napięcie)
- szybka męczliwość
- niezgrabność ruchowa
- słaba koordynacja ruchowa
- problemy z manipulacją, posługiwaniem się sztućcami, nożyczkami
- nieprawidłowy chwyt kredki, długopisu
- trudności w nauce czytania lub pisania
- trudności w koncentracji
- unikanie zabaw grupowych
- wycofywanie się z kontaktów społecznych
- trudności z wysłuchiwaniem poleceń
- problemy z nauką jazdy na rowerze
- unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli lub nadmierne poszukiwanie takich zabaw
- nadwrażliwość na światło
- nadwrażliwość na dźwięki
- unikanie zabaw plasteliną, malowania palcami
- unikanie dotykania niektórych faktur, np. piasku
- trudności w próbowaniu nowych potraw
- trudność w założeniu nowych ubrań
- zaburzenia mowy

Pojedyńczy objaw nie musi być wskazaniem do diagnozy. Jednak już kilka z nich może być wyraźną wskazówką i dziecko powinno mieć wykonaną pełną diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej.

Jeśli chcieliby Państwo sprawdzić, czy problem dotyczy Waszego dziecka proszę o wypełnienie kwestionariusza sensomotorycznego (dostępny w menu głównym oraz bocznym)