Kiedy do logopedy?

Kiedy zalecamy konsultację u logopedy?

Jeżeli Twoje dziecko:
- miało problemy ze ssaniem
- ma problem z odgryzaniem, gryzieniem  i połykaniem pokarmów
- wykazuje nadwrażliwość jamy ustnej
- w wieku 1 - 3 miesięcy – nie głuży
- w wieku 6 miesięcy  nie odwraca się w kierunku dźwięku
- nie gaworzy lub gaworzy niewiele w wieku od 6 miesiąca życia


- nie kojarzy dźwięków z osobami lub przedmiotami
- nie szuka werbalnego kontaktu z dorosłymi, nie interesuje się mową
- nie wypowiada pierwszych sylab, pojedynczych słów

- nie naśladuje dźwięków otoczenia (zwierząt, pojazdów, przedmiotów)
- do 18. miesiąca życie nie pojawiają się pierwsze słowa  „mama”, „ tata”, „baba”, „DADA”
- nie wypowiada samogłosek a, e, i, o, u, y
- nie wypowiada spółgłosek m, p, b, n, t, d, l
- między 2 a 3 rokiem życia nie wypowiada prostych zdań 2-3 wyrazowych, potem 4-5    wyrazowych
- podczas artykulacji wsuwa język między zęby

- nie mówi
- wsuwa język między zęby przy wymawianiu spółgłosek t, d, n, l, ś, ź, ć, dź
- nie buduje zdań złożonych

- nie wypowiada krótkich zdań
- nie zadaje pytań
- nie wypowiada samogłosek
- zamiast k, g  wymawia t, d
- zamiast r wymawia j
- nie wypowiada prawidłowo głosek s, z, c, dz ( zmiękcza je lub wypowiada międzyzębowo)
- nie potrafi opowiedzieć prostej historyjki obrazkowej
- ma trudności z zapamiętywaniem prostych wierszyków, piosenek, sekwencji

- nie wymawia  głosek sz, ż, cz, dż oraz głoski r
- myli nazwy zbliżone fonetycznie (domek-Tomek)
- ma trudności z podziałem słów na sylaby

- nie wymawia prawidłowo wszystkich głosek
- nie potrafi powiedzieć, jaką głoskę słyszy na początku i na końcu wyrazu
- nie potrafi dokonać syntezy wyrazu (d-o-m = dom)
- głoski  dźwięczne b, w, d, g, z, ż wymawia bezdźwięcznie jak p, f, t, k, s, sz
- przestawia sylaby w obrębie wyrazu

Zawsze, gdy...

- nawykowo oddycha przez usta
- ma częste infekcje górnych dróg oddechowych, zapalenia uszu
- ma słaby kontakt wzrokowy
- nie wskazuje palcem
- masz wątpliwości, czy słyszy
- wydaje się nie rozumieć poleceń i pytań
- narządy artykulacyjne wykazują małą sprawność
- ślini się
- mówi zbyt szybko, zbyt wolno, zacina się

Seplenienie międzyzębowe (inaczej sygmatyzm), czyli wsuwanie języka między zęby podczas artykulacji  jest wadą wymowy na każdym etapie rozwojowym. Z tego się nie wyrasta! Im dłużej zwlekamy tym bardziej wada się utrwala.
Kształ­to­wa­nie wymowy powinno być zakoń­czone osta­tecz­nie do 6 roku życia, cho­ciaż pro­ces roz­woju języka trwa nadal. W dal­szym ciągu dzieci uczą się nowych słów i udo­sko­na­lają umie­jęt­ność pre­cy­zo­wa­nia wypo­wie­dzi słownych.