Nauka czytania dla dzieci od 2 roku życia

Jeśli mielibyśmy możliwość podarowania naszemu dziecku tylko jednej, jedynej umiejętności to powinna być to umiejętność czytania.

W dobie wszechobecnej informacji umiejętność czytania wydaje się jedną z najważniejszych umiejętności, którą musi posiadać człowiek. Nauka czytania  małych dzieci jest tak naturalna jak uczenie ich chodzenia i mówienia i nie musi być „zarezerwowana” tylko dla szkoły. Czy wyobrażasz sobie na przykład by mówić przy dziecku niepoprawnie , bo jest zbyt małe by poprawnie mówić ???
To absurdalne, bo każdy przecież wie, że gdybyśmy do nich nie mówili wyraźnie i często ze specyficzną melodią nie moglibyśmy później swobodnie rozmawiać z dzieckiem. Już tak mały człowiek nie tylko potrafi swobodnie budować zdania, używać odpowiednich przypadków rzeczownika i swobodnie korzystać z deklinacji. Będąc konsekwentnym podążajmy tropem zainteresowań naszego dziecka. Już maluch interesuje się tekstem pisanym. Chętnie naśladuje umiejętności czytania „jak dorosły”.

Zalety wczesnej nauki czytania:

1. Rozwija świadomość fonologiczną ( wiedzę na temat dźwiękowej struktury języka).
2. Kształtuje zdolność do słuchowego różnicowania wyrazów.
3. Kształtuje zdolność do analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
4. Rozwija umiejętność dostrzegania rymów lub ich braku.
5. Rozwija i stymuluje rozwój intelektualny dziecka.

Używana od lat metoda, której autorką jest profesor Jagoda Cieszyńska, pozwala w prosty sposób poprzez zabawę  nauczyć małe dziecko czytać bez wysiłku.

Nie zostawiaj nauki czytania przypadkowi lub szkole. Nie czekaj już, i nie szukaj wymówek, dlaczego lepiej z tym poczekać! Po prostu zacznij! Wszystko jest w twoich rękach, bo twoje dziecko jest bardziej niż gotowe na czytanie, a dzięki Tobie powie kocham czytać.

Zapraszamy na naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.