O nas

adadacz
Agnieszka Dadacz
Logopeda, neurologopeda, surdologopeda, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej.

Ukończyła studia pedagogiczne, tytuł logopedy zdobyła na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizację neurologopedy,surdologopedy na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 8 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w ośrodku dla dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, w przedszkolu, jako logopeda, diagnozując i prowadząc terapię logopedyczną. Ukończyła wiele kursów i szkoleń, jest współ autorem książki „Worek z zabawami”.

edyta-szmit4444

Renata Szkopek
Logopeda, nauczyciel pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej

Ukończyła studia pedagogiczne na kierunku pedagogika przedszkolna z logopedią oraz wczesnoszkolna edukacja zintegrowana. Tytuł logopedy dyplomowanego uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej.


Aneta Stępniak

Terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog specjalny

Mgr pedagogiki specjalnej, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia dwuletnie podyplomowe studia z zakresu Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, studia podyplomowe na kierunku Usprawnianie Dzieci ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, podyplomowe studia na kierunku Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie – Oligofrenopedagogika –Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od dwunastu lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi, jako pedagog specjalny. Od sześciu lat prowadzi terapię z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej.

isosnowska
Irmina Sosnowska

Pedagog, socjoterapeuta

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (studia magisterskie); absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - socjoterapia i trening grupowy oraz Wydział Pedagogiczny- pedagogika opiekuńczo/ wychowawcza); absolwentka Studium Interwencji Kryzysowej (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego); ukończone szkolenie z podstaw terapii poznawczo - behawioralnej; uprawnienia terapeuty pedagogicznego; społeczny kurator sądowy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe (szkoła podstawowa, świetlica środowiskowa, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, gimnazjum). W pracy zawodowej szeroko patrząca na problem człowieka, bliskie jest jej podejście interdyscyplinarne. Prywatnie kobieta spełniona- szczęśliwa żona i mama dwójki cudownych dzieciaków, ceniąca każda chwile z najbliższymi i książki.

kkrekora
Kamil Krekora

Fizjoterapeuta, masażysta

Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie na kierunku Fizjoterapia z uzyskaniem tytułu licencjata. Ukończył studia podyplomowe z zakresu nauczania gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu, na wydziale Nauk o Zdrowiu, filia w Piotrkowie Trybunalskim. Aktualnie kończy studia II stopnia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego z zakresu fizjoterapii. Rozwija się poprzez dodatkowe kursy kwalifikacyjne jak: kinesiology taping, PNF i inne. Doświadczenie zdobywał przez liczne praktyki w placówkach zdrowia m.in. Centrum Zdrowia Dziecka, STOCER w Konstancinie, ATTIS w Warszawie i wiele innych. Aktualnie zajmuje się rehabilitacją środowiskową, pracą z dziećmi oraz zajęciami grupowymi dla osób starszych.

LOGOPEDICA Ewa Wasążnik111
Ewa Wasążnik
Logopeda

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie na kierunku logopedia. Praktykę w pracy z dziećmi zdobywała w przedszkolu i szkole podstawowej. Pracuje jako reporterka i lektorka w Polskim Radiu RDC.

edyta11

Edyta Wrzesińska

Nauczyciel dyplomowany

Pracuje jako wychowawca przedszkolny z 25 letnim stażem Najważniejszym celem w jej pracy jest rozbudzić w dzieciach aktywność, ciekawość świata i wiarę we własne możliwości. Pomaga dzieciom pokonywać trudności w czytaniu, poznawaniu liter za pomocą różnorodnych metod aktywizujących.

Emilia Mikulska

Emilia Mikulska
Psycholog, pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie ukończyła studia na kierunku psychologia (ze specjalnością kliniczną). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z elementami terapii pedagogicznej. Ukończyła m.in. kurs terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży (CBT). Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyła pracując w przedszkolach oraz szkole podstawowej.

Ewelina Zalewska

Ewelina Zalewska
Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka dziennych studiów licencjackich na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie z tytułem pedagoga specjalnego oraz dodatkowymi specjalnościami takimi jak: doradztwo zawodowe w rehabilitacji, terapia pedagogiczna. Studia magisterskie o specjalności pedagogika wczesnoszkolna. Kontynuuje studia podyplomowe z logopedii. Pracuje jako nauczyciel edukacji początkowej. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała jako nauczyciel przedszkolny oraz pedagog specjalny. Przebyła liczne szkolenia dotyczące pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Ukończyła kurs - I stopień terapii ręki. Jest autorką artykułu „Dla kogo terapia ręki?” w internetowym czasopiśmie „Poradnik autystyczny” (nr 5 lipiec/sierpień 2014) oraz ”Domowa terapia ręki”, nr 03/12, październik 2015.

Konrad Czechowski

Konrad Czechowski
Pedagog specjalny, dogoterapeuta, technik weterynarii, maratończyk

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie ukończył kierunek Tyflopedagogika oraz Oligofrenopedagogika. Ukończył studia podyplomowe z zakresu biologii oraz przyrody na SGGW. Następnie wraz ze swoim psem rasy golden retriver o imieniu Frida ukończył kurs dogoterapii w Fundacji Przyjaźni Ludzi i Zwierząt „CZENEKA”, a następnie 3- letnie studium technika weterynarii. Od 6 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym dla dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Ukończył wiele kursów i szkoleń m.in: „Seksualność dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” i „Praca z dzieckiem autystycznym”. Zwolennik wszelkiej aktywności fizycznej, instruktor fitness i wielki miłośnik wszystkich czworonogów.