Konsultacje dla rodziców

Oferujemy pojedyncze spotkania lub serie spotkań rodzicom, którzy:
- są zaniepokojeni stanem emocjonalnym lub zachowaniem dziecka;
- chcieliby lepiej zrozumieć swoje dziecko;
- czują, że trud wychowywania chwilami ich przerasta, że nie radzą sobie z emocjami swoimi lub dziecka, nie mają pomysłu na strategie wychowawcze;
- mają trudności w stawianiu dziecku granic i wyciąganiu konsekwencji;
- chcieliby zdobyć dodatkowe umiejętności, które wykorzystają w kontakcie z dzieckiem (np. komunikacja, chwalenie, krytykowanie, nagradzanie, karanie).