Terapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży polega na systematycznych spotkaniach dziecka z terapeutą raz w tygodniu. Sesje trwają 50 minut a ich przebieg dostosowany jest do wieku i potrzeb dziecka. Na pierwsze spotkanie zapraszamy rodziców dziecka. Dzięki temu mamy możliwość zebrania więcej informacji na temat dotychczasowego rozwoju dziecka jego obecnych trudności, z jakimi się boryka. Następnie na sesję zapraszamy młodego klienta dziecko lub nastolatka.

Aby dziecko mogło w pełni skorzystać z psychoterapii potrzebna jest współpraca z rodzicami. W tym celu terapeuta dziecka spotyka się z rodzicami, średnio raz na miesiąc w celu omówienia procesu psychoterapii dziecka oraz tematów jej towarzyszących. Początkowe spotkania służą nawiązaniu kontaktu z dzieckiem, poznaniu jego zasobów oraz trudności.    Na kolejnych sesjach, w atmosferze szacunku, akceptacji i zrozumienia, pomagamy młodemu człowiekowi nabyć nowe umiejętności oraz znaleźć konstruktywne rozwiązania dla jego kłopotów.

- zaburzenia lękowe, leki separacyjne, fobie;
- depresje, radzenie sobie ze smutkiem;
- nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi (ADHD);
- zaburzenia odżywiania, odmowa przyjmowania pokarmów;
- zachowania opozycyjno-buntownicze (problemy wychowawcze w domu, szkole, przedszkolu);
- nadmierna nieśmiałość, wycofanie, niskie poczucie własnej wartości;
- problemy związane z sytuacją rodzinną, np. rozstanie rodziców, śmierć bliskiej osoby;
- trudności w radzeniu sobie z emocjami, niekontrolowane wybuchy złości, napięcie ;
- konflikty z rówieśnikami, rodzicami, problemy z nauką.