Tusy umiejętności społecznej (TUS)

Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 4-6, 7-9.

Zajęcia grupowe adresowane między innymi do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji, trudnościami z wypowiadaniem się na forum, radzeniem sobie ze stresem i rywalizacją.


Jest to cykl 12 spotkań po 90 minut.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez naukę pożądanych i społecznie akceptowanych reakcji i zachowań, niwelowanie zachowań niepożądanych, trudnych dla dziecka.


Celem zajęć jest:

- trening umiejętności społecznych,
- trening umiejętności komunikacyjnych,
- trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,
- umiejętność współpracy w grupie,
- metody radzenia sobie z emocjami,
- praca nad przestrzeganiem zasad,
- uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb,
- odreagowanie napięć emocjonalnych, radzenie sobie ze złością i stresem,
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.


Nabór do grup prowadzimy przez cały rok.