Rehabilitacja i korektywa

Specjalizujemy się w dziedzinach takich jak:

Nieprawidłowości i schorzenia wieku dziecięcego
- Wady postawy
- Skoliozy (skrzywienia kręgosłupa)
- Mózgowe porażenie dziecięce oraz inne schorzenia neurologiczne wieku dziecięcego

Nieprawidłowości i schorzenia osób dorosłych:
- choroby zwyrodnieniowe
- przebyte udary mózgu
- schorzenia ośrodkowego układu nerwowego (np.: choroba Parkinsona)
- Stany przed- i pooperacyjne, pourazowe (złamania, skręcenia)

Dodatkowo:
- Przygotowanie motoryczne (zarówno na co dzień jak i sezonowo np.: do sezonu narciarskiego)
- Kinesio taping – plastrowanie dynamiczne, taping rehabilitacyjny (sportowy)
- Masaż

*W indywidualnych przypadkach możliwość dojazdu do klienta (do ceny zajęć/masażu doliczany jest koszt dojazdu)