Terapia indywidualna dorosłych

Terapia indywidualna jest formą pomocy psychologicznej, polegającą na regularnych spotkaniach pacjenta z terapeutą. Skierowana jest ona do osób chcących lepiej zrozumieć siebie, borykających się z niską samooceną, zmagających się z trudną sytuacją życiową, a także mających trudności w relacjach z bliskimi (partner, rodzic, dziecko). Terapia również zalecana jest osobom, które mają problemy emocjonalne, takie jak radzenie sobie ze smutkiem, złością czy lękiem, a także osobom z zachowaniami autodestrukcyjnymi.

Czas trwania terapii zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta oraz doboru metody terapeutycznej. Kwalifikacja do terapii następuje poprzez odbycie konsultacji psychologicznych (1-3 spotkania). Sesje odbywają się 1 w tygodniu i trwają po 50 minut.